Saturday, 15.6.2024
Name days: Jolanta / Dawid / Witold
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Charakterystyka projektu

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Partnerstwo projektu „Art in virtual dimension” tłum. „Sztuka w wymiarze wirtualnym”  obejmuje szkoły z Polski, Rumunii, Hiszpanii i Portugalii, których wspólnym celem jest stworzenie atmosfery pozytywnej edukacji, integracja poprzez dobre praktyki wymiany międzynarodowej w kontekście europejskim.  Tematem projektu jest sztuka cyfrowa, ponieważ niesie ona głębokie przesłanie, iż sztuka kształtuje duszę, uczy uczniów postaw moralnych a cyfryzacja motywuje uczniów do nauki.

Cele projektu:

  1. Zacieśnienie stosunków między 4 szkołami europejskimi, rozwijanie zdolności do pracy międzynarodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i opracowanie metod zwalczania przerywania nauki przez uczniów w grupie docelowej.
  2. Pozytywny wpływ emocjonalny na uczniów z 3 grup krótkoterminowych wymian międzynarodowych.

Cele szczegółowe:

1. Poprawa wyników w nauce poprzez angażowanie się w działania artystyczne w wymiarze wirtualnym.

2.Zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę poprzez stymulowanie motywacji do uczenia przez rozwijanie umiejętności czytania i pisania, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz promocję włączenia w działania lokalne i platformę eTwinning

3. Opracowanie innowacyjnego programu nauczania sztuki wirtualnej  dla uczniów narażonych na wczesne porzucenie szkoły. 

4. Poprawa komunikacji, umiejętności zarządzania, relacji interpersonalnych, krytycznego myślenia i

rozwiązywanie problemów, tak aby nauczyciele mogli być szkoleni na całe życie.

5. Rozwijanie umiejętności dydaktycznych poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania.

Działania skierowane do uczniów będą kształcić empatię, tolerancję różnorodności i ograniczać zachowania ryzykowne. Obejmują one umiejętności czytania, komunikację, kompetencje cyfrowe, społeczne, kulturalne, metody uczenia się.

Uczniowie i nauczyciele będą korzystać z platformy eTwinning do tworzenia synergii między Etwinning a Erasmus +, podnosząc umiejętności w dziedzinie sztuki wirtualnej, pracy w międzynarodowych zespołach  i  wykorzystania IT.  Uczniowie zaangażowani w mobilności  będą bardziej zmotywowani do kontynuowania nauki i podjęcia studiów. Będą oni lepiej przygotowani do życia i bardziej odpowiedzialni za własne zdrowie, rozwój interpersonalny, zarządzanie relacjami, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów .

Galeria Zdjęć