Saturday, 18.5.2024
Name days: Alicja / Aleksandra / Eryk
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Deklaracja dostępności

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

 

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie: www.spgostyczyna.noweskalmierzyce.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2012-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-29

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-12-28
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-06

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego: pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie
 • Adres: Gostyczyna 48, 63- 460 Nowe Skalmierzyce
 • E-mail: spgostyczyna@noweskalmierzyce.pl
 • Telefon:627623003

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie, Gostyczyna 48.  

Budynek posiada dwa wejścia.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz domofon.

Budynek składa się z parteru oraz dwóch pięter, bez windy.

Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach samodzielnie dostępna jest tylko część korytarza na parterze.

Sekretariat znajduje się na 1 piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ( po uprzednim zgłoszeniu wizyty może przyjechać tłumacz  z Urzędu Gminy), brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Galeria Zdjęć