Saturday, 18.5.2024
Name days: Alicja / Aleksandra / Eryk
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

POŁĄCZONA Z OTWARCIEM SALI GIMNASTYCZNEJ W NASZEJ SZKOLE

„ Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem… Jest czas rodzenia i czas umierania czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania…”. Tymi słowami rozpoczęła się szczególna uroczystość, ważna dla nauczycieli, rodziców i całej społeczności naszej szkołyTemu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, nie sprzyja żaden wiatr”. Nam chyba wiatr sprzyjał. Dzień 14 października 2010 roku zapisał się w historii naszej szkoły jako  dzień wyjątkowy i szczególny. To dzień gminnej Inauguracji roku szkolnego 2010/2011, poświęcenia sztandaru, a także uroczystego nadania naszej szkole, Szkole Podstawowej w Gostyczynie, imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana. Szkoła bez imienia jest jak człowiek bez celu. Cieszy więc fakt, że nasza szkoła ma już imię. W tym dniu  została poświęcona i oddana do użytkowania dobudowana część szkoły i sala gimnastyczna. Uroczystość otworzyła msza św. koncelebrowana przez biskupa kaliskiego Jego Ekscelencję Stanisława Napierałę, odprawiona w kościele parafialnym  pod wezwaniem  św. Mikołaja w Gostyczynie. Na mszy św. poświęcony został sztandar naszej szkoły. Przecięcie wstęgi przy głównym wejściu do szkoły zapoczątkowało uroczystości w samej placówce.  Aktu przecięcia wstęgi  dokonali: Pani Bożena Budzik-Burmistrz Gminy i Miasta, Pani Małgorzata Kasprzycka -dyrektor Delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, oddział w Kaliszu, Pan Kazimierz Sipka -Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Pani Jolanta Siwak-dyrektor szkoły. Następnie odbyło się poświęcenie nowej sali gimnastycznej oraz pozostałych pomieszczeń dobudowanego obiektu przez księdza Biskupa Stanisława Napierałę i proboszcza miejscowej parafii księdza kanonika Michała Pacholczyka. Symboliczny wymiar miało również przekazanie szkole przez rodziców sztandaru oraz wbijanie symbolicznych gwoździ przez jego fundatorów. Ten ważny dla nas  dzień uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście : posłowie , przedstawiciele władz urzędu gminy i miasta, radni , dyrektorzy  placówek oświatowych z terenu gminy i  miasta Nowe Skalmierzyce, sponsorzy, sołtysi oraz rodzice naszych uczniów. Na uroczystość (dzięki staraniom i stałym kontaktom naszego byłego dyrektora Pana Tomasza Ławniczaka z krewnymi  naszego patrona),  przybyli  członkowie rodziny Błogosławionego  ks. Jana Nepomucena Chrzana ,którzy nie ukrywali swojego wzruszenia, a wybór ich przodka na patrona szkoły potraktowali jako wielką nobilitację.  Uroczystość odbyła się w asyście Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej, pocztów sztandarowych wszystkich szkół z terenu gminy, a także jednostek ochotniczych straży pożarnych z Gostyczyny i Śmiłowa. Całość uświetnił wymowny w swojej treści program artystyczny pt. „Moje miejsce jest na  ziemi” w wykonaniu uczniów klas I- VI naszej placówki. Inspiracją do napisania  scenariusza były słowa naszego wielkiego Polaka Jan Pawła II: „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. Po głównej uroczystości każdy uczestnik mógł wpisać się do „ Księgi pamiątkowej” oraz  obejrzeć wystawę poświęconą patronowi szkoły.  „ Człowiek , zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą  jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie  i świętuje”. Tymi słowami do wspólnego świętowania i skosztowania specjałów przygotowanych przez restaurację „ Lazur” z Nowych Skalmierzyc zaprosiła przewodnicząca Rady Rodziców Renata Nogaj.

P. S.

Dzień 14 października był szczególny nie tylko z powodu tak ważnych dla nas uroczystości. To również Dzień Edukacji Narodowej- szczególne święto polskiej szkoły, święto wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Janusz Korczak, wielki przyjaciel dzieci napisał: „Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź je drogą, ale najpiękniejszą...” Za tę piękną i trudną drogę w imieniu społeczności naszej szkoły  podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty  Julita Dziewięcka z klasy IV recytując  wiersz pt. „ W dniu Nauczyciela”.

W Dniu Nauczyciela, w dniu Waszego święta, staje tu przed Wami dziatwa uśmiechnięta. 
Aby Wam przekazać najlepsze życzenia i wyrazić słowem dzisiaj swe pragnienia. 
Niechaj w dobrym zdrowiu płyną Wasze dni, niech się staną jawą Wasze piękne sny. 
Niechaj trud Wasz zawsze plon obfity da, niechaj wartość Waszą cała Polska zna. 
Wiemy jak Wam ciężko bywa nieraz z nami, trudna w szkole praca pojmujemy sami. 
Lecz choć ciężka droga, wzniosłe Wasze cele, serce co nas kocha, niech przebaczy wiele.                                                                                                                             

W imieniu Rady Rodziców życzenia i podziękowania wszystkim zgromadzonym nauczycielom   i pracownikom oświaty złożyła przewodnicząca Rady Rodziców Renata Nogaj. Szczególne słowa uznania skierowała do nauczycieli naszej szkoły, za pracę , za kształtowanie od najmłodszych lat osobowości dzieci i za wskazywanie  im właściwej  życiowej drogi.                                                     

 

„ Praca nauczyciela  to praca niełatwa, bo często leniwa   i krnąbrna jest dziatwa.   

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,

który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie”.

Opracowanie: Teresa Kowalska

WYBRANE FOTOGRAFIE Z KOLEKCJI PANA ALEKSANDRA LIEBERTA

                 

                


Galeria Zdjęć