Sunday, 25.10.2020
Name days: Inga / Daria / Katarzyna
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Szkolne kółko informatyczne

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zajęcia koła informatycznego są skierowane do uczniów klasy V i VI chcących pogłębiać wiedzę  zdobywaną na lekcjach. Zakładają sprzyjanie rozwojowi uczniów, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów. Mają także na celu ujawnianie ich zainteresowań i kształtowanie uzdolnień w dziedzinie informatyki.

 Przeznaczone są dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką. Tematyka dotyczy głównie grafiki komputerowej oraz tworzenia stron www.

Zajęcia realizowane będą w pracowni komputerowej przez cały rok szkolny w wymiarze 1 godziny w tygodniu . Odbywać się będą W ramach jednej z obowiązujących mnie godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt.2 Karty Nauczyciela. Nabór do koła przeprowadzam na zasadach dobrowolności.

Główne cele zajęć to: ujawnianie i rozwijanie zainteresowań informatyką, ukazywanie komputera jako pożytecznego narzędzia w pracy i nauce, które daje możliwość nabywania wiedzy w sposób atrakcyjny i bardzo trwały. Kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia, rozwijanie uzdolnień w dziedzinie poszukiwania, porządkowania oraz wykorzystywania informacji z różnych źródeł, kształtowanie szacunku do własności intelektualnej, poznawanie zagrożeń wynikających z nieograniczonego dostępu do informacji w sieci  internetowej, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.

Poza tematyką związaną z przygotowywaniem grafiki i tworzeniem stron www uczniowie będą mogli zapoznać się procesem tworzenia animacji komputerowych w programie PhotoScape, podstawami obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, rozwiązywaniem problemów w sposób algorytmiczny w Logo i procesem tworzenia schematów blokowych w programie Eli 2.0.

Poszerzą swoją wiedzę  z zakresu, przygotowywania prezentacji multimedialnych w PowerPoincie.

Sz. Fabiszczak

Galeria Zdjęć