Sunday, 25.10.2020
Name days: Inga / Daria / Katarzyna
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Innowacje pedagogiczne

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Innowacja pedagogiczna pt. "Wieki bez tajemnic" zgłoszona w dniu 23 marca 2011 r. została zarejestrowana pod nr DKa - 4440/3/11 w Delegaturze w Kaliszu.

Innowacja pedagogiczna pt. "Lepsza komunikacja - lepsze relacje" zgłoszona w dniu 23 marca 2011 r. została zarejestrowana pod nr DKa - 4440/4/11 w Delegaturze w Kaliszu.

 

Innowacja pedagogiczna  na zajęciach świetlicowych i nie tylko

Nowy rok szkolny 2011/2012 zaowocuje innowacjami pedagogicznymi w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.

1 kwietnia 2011 r. zostały zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu  dwie innowacje pedagogiczne o charakterze metodycznym, które będą realizowane przez autorów i nauczycieli.

Pierwsza innowacja pedagogiczna, pt.: „Lepsza komunikacja - lepsze relacje” którego autorami są Panie Jolanta Siwak i Monika Sikora będzie realizowana  podczas  zajęć świetlicowych i godzin wychowawczych w klasie IV i V.

Motywacją  wprowadzenia innowacji było  przeprowadzenie  u dzieci obserwacji podstawowych  umiejętności społecznych. W wyniku diagnoz okazało się, że dzieci mają trudności z niektórymi  umiejętnościami  społecznymi.  Mają poczucie niedowartościowania, zminimalizowane podejście do uczenia się. Wyniki diagnozy pokazały potrzebę wprowadzenia zmian w zakresie podstawowych umiejętności społecznych   dzieci, zwłaszcza po I etapie edukacyjnym. 

Celem innowacji jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez  rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych.  Przewiduje się efekty wdrożenia innowacji:  uczniowie poznają nowe metody zajęć –  elementy treningu czy modelowanie zachowań.

Poprzez wdrożenie innowacji polepszą się relacje w grupie rówieśniczej oraz dzieci z rodzicami. Uczniowie podniosą swoją samoocenę i wzrośnie motywacja ucznia do wysiłku  i uczenia  się. Nastąpi przyrost umiejętności społecznych. 

Druga innowacja pedagogiczna, która zostanie wdrożona od nowego roku szkolnego w klasie IV, podczas zajęć z historii pt.: „Wieki bez tajemnic” jest autorstwa Pani Doroty Krzyckiej  nauczyciela  historii.

Potrzeba zmiany wynika z trudności określenia wieku przez dzieci.

Edukacja historyczna oscyluje wokół minionych wydarzeń. Badając dzieje umiejscawiamy wydarzenia w przeszłości. Zapoznajemy uczniów z postaciami władców, przebiegiem wydarzeń  i miejscami bitew. Elementem porządkującym wymienione fakty jest czas, który obejmuje dziesięciolecia, lata, wieki, tysiąclecia. Umiejętność określania upływającego czasu między wydarzeniami, lokalizacja i dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych jest niezbędną umiejętnością każdego badacza historii. Uczniowi trudno jest umiejscowić fakty, dzieje, które niejednokrotnie miały miejsce na kilka wieków przed jego narodzeniem. Czynność ta jest jednak niezbędna do prawidłowej analizy przeszłości. Popularną jednostką pomiaru minionego czasu jest wiek. W pracy dydaktycznej zauważono, że uczniowie w szkole podstawowej mają problemy z określaniem wieków. Innowacja  ma na celu zaangażowanie różnych sfer działalności ucznia, aby osiągnąć zamierzony cel dydaktyczny.  

Celem innowacji pedagogicznej „Wieki bez tajemnic” jest podwyższenie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie umiejętności określania czasu w historii przez dzieci.

Galeria Zdjęć