Sunday, 27.9.2020
Name days: Damian / Wincenty
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Innowacje 2013/2014

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Innowacja pedagogiczna  na matematyce i języku polskim

Innowacja pedagogiczna pt. „Moja przygoda w świecie ułamków” została zarejestrowana pod nr DKa.5361.2.16.2013 w Delegaturze w Kaliszu.

Innowacja pedagogiczna pt. „Oswajam ortografię” została zarejestrowana pod nr DKa.5361.2.17.2013 w Delegaturze w Kaliszu.

Nowy rok szkolny 2013/2014 zaowocuje kolejnymi innowacjami pedagogicznymi w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.

27 maja 2013 roku zostały zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Poznaniu,  Delegatura    w Kaliszu, dwie innowacje pedagogiczne o charakterze metodycznym, które będą realizowane przez autorów.

Pierwsza innowacja pedagogiczna, pt.: „Moja przygoda w świecie ułamków”, której autorem jest Pani Monika Sikora, będzie realizowana  podczas  lekcji matematyki i zajęć  realizowanych w ramach godzin z KN w klasie 6.

Wprowadzenie innowacji dokonano w wyniku wcześniejszej  obserwacji, diagnoz, rozmów z nauczycielami z III etapu edukacyjnego. Zebrane wyniki ujawniły braki w umiejętnościach wykonywania czterech podstawowych działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Dzieci często nie potrafią również zastosować działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych w zadaniach z treścią.

Przedstawione propozycje działań mają na celu rozwój umiejętności posługiwania się ułamkami przez uczniów, aby osiągnąć zamierzony cel dydaktyczny.  

Poprzez wdrożenie innowacji uczniowie utrwalą cztery podstawowe działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, polepszy się sprawność rachunkowa uczniów, będą potrafili zastosować działania na ułamkach w różnego typu zadaniach, wzrośnie motywacja ucznia do nauki matematyki, nastąpi przyrost umiejętności posługiwania się ułamkami.

Druga innowacja pedagogiczna, która zostanie wdrożona od nowego roku szkolnego w klasie V i VI, podczas zajęć języka polskiego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych pt.: „Oswajam ortografię ” jest autorstwa Pani Dominiki Walczak,  nauczyciela  języka polskiego.

Pomysł na innowację powstał między innymi w wyniku analizy wyników uczniów po sprawdzianie w klasie VI.  Punktem, który niezmiennie od wielu lat w naszej szkole „kuleje”, jest budowanie tekstu z przestrzeganiem norm ortograficznych. Dzieci popełniają liczne błędy ortograficzne w swoich wypowiedziach pisemnych oraz podczas tworzenia notatek w zeszytach przedmiotowych. Z obserwacji wynika, że „ignorancja” ortograficzna jest efektem nieznajomości reguł ortograficznych bądź nienależytego ich utrwalenia, braku umiejętności stosowania znanych reguł ortograficznych,  braku umiejętności dokonania autokorekty swoich zapisów i niechlujstwa ortograficznego.

W wyniku wdrożenia innowacji uczniowie poznają metody efektywnego zapamiętywania reguł ortograficznych (skojarzenia, mapy pojęciowe, rymowanki, wizualizacje, itp. ), nastąpi przyrost umiejętności stosowania poznanych reguł w praktyce  i dokonywania autokorekty swoich prac pod względem poprawności ortograficznej, uczniowie wykażą się większą samodzielnością w działaniu i współpracy w grupie, nabędą większej pewności siebie i wzrośnie ich  motywacja do pracy nad sobą i do większego wysiłku w dziedzinie ortografii.

D. Walczak

Galeria Zdjęć