Poniedziałek, 10.8.2020
Name days: Bogdan / Borys / Wawrzyńiec
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zarządzenie Nr 18/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  Podstawowej im. Bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie, w okresie od dnia 6 do  15 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie są prowadzone  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły  oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                             Jolanta Siwak

                                                                                                             Dyrektor Szkoły

Galeria Zdjęć