Saturday, 10.4.2021
Name days: Daniel / Michał / Henryk
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Zajęcia pozalekcyjne w klasie drugiej

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W roku szkolnym 2014/2015, w klasie drugiej , w ramach godzin z art. 42 „ Karty Nauczyciela” realizowane są zajęcia artystyczne i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Na zajęciach artystycznych realizowany jest program „Odkrywamy swoje zdolności”. Głównym  celem zajęć jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości twórczej dzieci, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień , rozwijanie umiejętności słuchania muzyki, kształtowanie umiejętności wykonawczych poprzez poprawny śpiew, wyrażanie muzyki ruchem, poznawanie tańców integracyjnych, tańców narodowych i regionalnych.

Na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych realizowany jest program „Już czytam, piszę i liczę”. Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest wyrównanie braków w rozwoju psychomotorycznym uczniów  oraz opanowanie przez nich podstawowych umiejętności czytania i  pisania, doskonalenie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie umiejętności matematycznych, usprawnianie liczenia w zakresie dodawania i odejmowania liczb oraz usprawnianie orientacji przestrzennej.

Odpowiedni dobór metod nauczania, form pracy i środków dydaktycznych, wykorzystanie programów edukacyjnych, gier i zabaw sprzyja realizacji zaplanowanych celów.

T.K.

Galeria Zdjęć