Saturday, 10.4.2021
Name days: Daniel / Michał / Henryk
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasie II i IV

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W roku szkolnym 2013/2014 odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klasy II i IV, którzy posiadają orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, którzy mają specyficzne potrzeby edukacyjne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu: w poniedziałek od godziny 7:35 do godziny 8:20. W zajęciach bierze udział 2 uczniów z klasy II i 2 uczniów z klasy IV. Na potrzeby realizacji został opracowany program własny ,, Potrafię czytać i pisać”.

Został opracowany z myślą o uczniach, którzy mają trudności w czytaniu i pisaniu. Program ma na celu:

  • podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania,

  • usprawnianie pamięci;

  • wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi;

  • dostarczanie pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych;

  • wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego;

  • stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia;

  • usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych;

  • przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania;

  • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 

Ewa Bartczak

Galeria Zdjęć