Saturday, 10.4.2021
Name days: Daniel / Michał / Henryk
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Między-przedmiotowy projekt edukacyjny w klasie VI

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W roku szkolnym 2015/2016 w klasie VI na zajęciach komputerowych i przyrodzie jest realizowany projekt: „Poznajemy wybrane krajobrazy świata”.

Projekt koreluje treści zajęć komputerowych z wiedzą przyrodniczą.

Celami projektu są:

  • Kształtowanie wyobraźni przyrodniczej,

  • Nabywanie wiedzy z wykorzystaniem technik komputerowych w sposób atrakcyjny  i trwały,

  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo – ekologicznych i uzdolnień informatycznych ucznia,

  • Doskonalenie umiejętności tworzenia stron internetowych,

  • Nabywanie umiejętności prezentacji pracy własnej,

  • Kształcenie i rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole,                    

  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania swych myśli, wrażeń i przeżyć.

    Na zajęciach projektowych uczniowie wykorzystują literaturę, Internet oraz programy komputerowe jako źródło cennych i łatwo dostępnych informacji. Wyszukują, gromadzą i przetwarzają potrzebne materiały oraz informacje za pomocą technik komputerowych z uwzględnieniem praw autorskich. Wyjaśniają pojęcia przyrodnicze. Charakteryzują wybrane krajobrazy świata, w szczególności: wilgot­nego lasu równikowego, sawanny, pustyni gorącej, tajgi, tundry i pustyni lodowej. Rozpoznają wymienione krajobrazy na ilustracjach oraz lokalizują je na mapie. Rozpoznają organizmy roślinne i zwierzęce typowe dla poznanych krajobrazów. Podają przykłady współzależności między składnikami krajobrazu, zwłaszcza między klimatem (temperatura powietrza, opady) a rozmieszczeniem roślin i zwierząt. Opracowują stronę internetową na temat wybranych krajobrazów świata. Dbają o właściwe rozmieszczenie poszczególnych elementów tekstowych i graficznych na tworzonej stronie. Piszą na temat i zgodnie z celem, redagując teksty. Formatują teksty opracowywanej strony internetowej zmieniając krój czcionki, jej wielkość i kolor, podkreślają i pogrubiają wybrane fragmenty tekstów. Posługują się wypunktowaniem i numerowaniem. Na zakończenie projektu nastąpi wspólna prezentacja  opracowanych stron.

Sz. F.

Galeria Zdjęć