Saturday, 10.4.2021
Name days: Daniel / Michał / Henryk
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Projekt przyrodniczy w klasie IV

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W roku szkolnym 2015/16 w klasie IV został zrealizowany przedmiotowy projekt przyrodniczy : „Kierunki w terenie dobrze znamy i z mapy chętnie korzystamy”

Celem projektu było:

 • doskonalenie treści i umiejętności przyrodniczych z podstawy programowej, a szczególności doskonalenie umiejętności korzystania z mapy i posługiwania się kierunkami geograficznymi,

 • nabywanie wiedzy z wykorzystaniem technik komputerowych w sposób atrakcyjny i trwały,

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i uzdolnień informatycznych ucznia,

 • nabywanie umiejętności prezentacji pracy własnej,

 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i samokontroli,

 • kształcenie i rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w małym zespole,

 • wyrabianie postawy twórczej.

  W trakcie zajęć uczniowie musieli wyszukiwać, gromadzić i przetwarzać potrzebne materiały oraz informacje za pomocą technik komputerowych. Wyznaczali kierunki na widnokręgu za pomocą kompasu i gnomonu. Obserwowali i opisywali widomą wędrówkę Słońca w ciągu doby, miejsca wschodu, górowania i zachodu w zależności od pory roku. Ustalali zależność między wysokością Słońca a długością cienia. Orientowali plan i mapę w terenie. Posługiwali się legendą przy odczytywaniu mapy. Identyfikowali na planie i mapie topograficznej obiekty w naj­bliższym otoczeniu. Określali wzajemne położenie obiektów na planie, mapie topo­graficznej i w terenie korzystając z kierunków geograficznych. Wykonywali pomiary i  szacowali odległości w terenie. Rozróżniali w terenie i na mapie poziomicowej wypukłe i wklęsłe formy terenu.

  Działania projektowe trwały od początku stycznia do końca kwietnia 2016 roku i zostały udokumentowane na slajdach prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczestników projektu.

  Opracowując materiały o charakterze przyrodniczym za pomocą technik i programów komputerowych uczniowie musieli korelować treści przyrodnicze z informatycznymi, dbali o właściwe rozmieszczenie poszczególnych elementów tekstowych i graficznych w tworzonym tekście. Sprawnie posługiwali się operacjami na grafice i tekście. Formatowali teksty zmieniając krój czcionki, jej wielkość i kolor, podkreślali i pogrubiali wybrane fragmenty tekstów. Wykorzystywali kursywę i różne rodzaje wyrównań. Posługiwali się wypunktowaniem i numerowaniem. Na zakończenie animowali elementy graficzne i tekstowe oraz prezentowali swoje prace koleżankom i kolegom.

Sz. F

Galeria Zdjęć