Saturday, 10.4.2021
Name days: Daniel / Michał / Henryk
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>

Projekt edukacyjny: „Z Janem Pawłem II w drogę ku świętości.”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Każdy z nas przygotowywał się na tak dla nas ważny dzień, w którym to papież Franciszek w sposób uroczysty ogłosi błogosławionego Jana Pawła II świętym. W sposób szczególny do tego ważnego wydarzenia przygotowywali się uczniowie naszej szkoły biorąc udział  w projekcie „ Jan Paweł II drogowskazem do świętości”. Celem projektu  było:
o Poznanie Papieża Jana Pawła II jako pielgrzyma, apostoła we współczesnym Kościele oraz przewodnika w drodze ku świętości.
o Wychowanie do miłości i szacunku wobec Jana  Pawła II jako osoby znaczącej w Kościele i w życiu każdego chrześcijanina
o Motywowanie do samodzielnych poszukiwań wiadomości  o Ojcu Świętym w różnych źródłach informacji .
Projekt ten został zainicjowany przez nauczyciela religii i języka polskiego oraz korelował także z innymi przedmiotami  takimi jak informatyka, plastyka i przyroda. Wymagał od uczniów dużego zaangażowania. W ramach projektu w naszej szkole został zorganizowany konkurs o zasięgu gminnym dla uzdolnionych poetycko uczniów, którzy napisali wiersze wskazujące drogę świętości Jana Pawła II .
Następnie podczas rekolekcji uczniowie dzięki zaangażowaniu Ks. Proboszcza i rodziców oraz przy ich współudziale mogli pojechać i zobaczyć miejsca związane z obecnością Błogosławionego Jana Pawła II w Kaliszu: szczególnie Seminarium Duchowne. Tutaj zobaczyli też pokój, w którym odpoczywał Papież. Uczniowie mieli wyjątkową okazję  zobaczyć pracę diecezjalnego  Radia  „Rodzina”,  a następnie Plac Jana Pawła II z miejscem, gdzie sprawowana była Msza św. w1997 roku .Uczestniczyli  także w projekcji filmu;  „Karol - człowiek ,który został świętym .”
W pozostałe dni rekolekcji, podczas zajęć wychowawczych wszyscy uczniowie aktywnie pracując w grupach  wykonywali portret Jan Pawła II metodą kolażu.
Mieli możliwość rozwijania  zdolności i umiejętności, biorąc udział w konkursie plastycznym oraz wykonując prezentacje multimedialne poświecone osobie Jana Pawła II, które były wykorzystywane podczas lekcji. Uwieńczeniem projektu był uroczysty apel, podczas którego zaangażowane były dzieci ze wszystkich klas. Oby umiejętności i wiadomości, które zdobyli uczniowie przyniosły w ich życiu owoce.


Maria Nowacka, Dominika Walczak

Galeria Zdjęć