Czwartek, 11.2.2016
imieniny: Bernadetty, Marii i Olgierda
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Korelacja międzyprzedmiotowa na lekcjach informatyki

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Korelacja międzyprzedmiotowa na lekcjach informatyki

Korelacja międzyprzedomiotowa jest definiowana jako wzajemne powiązanie współzależnych pojęć, zagadnień, zjawisk, które sprzyjają transferowi wiedzy i rozwijają myślenie. Jej wynikiem ma być proces scalania wiedzy zdobytej przez uczniów z różnych dziedzin.

Aby uczeń mógł rozwijać się wszechstronnie należy przygotować go do samodzielnego zdobywania wiedzy, gromadzenia i wykorzystywania informacji. Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli występuje pełne porozumienie między nauczycielami uczących różnych przedmiotów.

Budowaniu tego porozumienia służą działające w szkole zespoły samokształceniowe. W ramach zespołów nauczyciele mają możliwość analizowania i integrowania treści nauczania oraz umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, które mogą być realizowane w toku zajęć edukacyjnych.

Informatyka daje możliwość korelacji z większością nauczanych w szkole podstawowej przedmiotów zwiększając jednocześnie stopień zaangażowania ucznia. Wiemy przecież wszyscy, że dzieci uczą się jej bardzo chętnie. Pozostaje teraz umiejętne powiązanie treści podczas zajęć i otrzymujemy wspaniałe przykłady korelacji: matematyczno – informatycznej, przyrodniczo – informatycznej, techniczno – informatycznej a nawet polonistyczno – informatycznej.

Właśnie ten ostatni rodzaj korelacji postanowiliśmy z koleżanką polonistką wykorzystać tworząc projekt: „Uczymy się redagować formy wypowiedzi w edytorze tekstu zwracając uwagę na interpunkcję i ortografię”. Pomysł narodził się na jednym z wrześniowych posiedzeń zespołu samokształceniowego II etapu edukacyjnego. Inspiracją do niego były założenia szkolnego programu poprawy efektywności kształcenia a ściślej umiejętności uczniów, które należy doskonalić celem uzyskania lepszych efektów na sprawdzianie po klasie VI.

Głównymi celami naszego projektu było właśnie kształcenie umiejętności międzyprzedmiotowych i integrowanie wiedzy dotyczącej tworzenia dłuższych form wypowiedzi z treściami informatycznymi.

Projekt rozpoczął się w grudniu 2011r. a zakończył w maju 2012 r. . Wzięło w nim udział 15 uczniów z klasy VI.

Tworząc strony internetowe i redagując dokumenty w edytorze tekstu Word uczniowie jednocześnie utrwalali cechy charakterystyczne wybranych form wypowiedzi i doskonalili umiejętność ich tworzenia zwracając uwagę na interpunkcję i ortografię. Ponadto rozwijali sprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, doskonalili umiejętność wypowiadania swych myśli, wrażeń, przeżyć, wyrabiali postawę twórczą, rozwijali zainteresowania i uzdolnienia. Nabywali wiedzę z wykorzystaniem technik komputerowych w sposób atrakcyjny i trwały oraz wyszukiwali i porządkowali  informacje pochodzące z różnych źródeł. Uczniowie mieli również możliwość wyrabiania postawy twórczej, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i efektywnego współdziałania w zespole.

Realizacja tego zadania była możliwa dzięki zastosowaniu korelacji między-przedmiotowej, ścisłej współpracy nauczyciela informatyki i polonisty oraz wykorzystaniu dostępnych technik komputerowych.

Efektem projektu są opracowane przez uczniów strony internetowe, które w sposób zwięzły przypominają główne formy wypowiedzi. Strony zawierają hiperłącza (linki) do autorskich prac uczniów napisanych w edytorze Microsoft Word. Każdy z uczniów opracował kilka różnych form wypowiedzi. Najczęściej były to: opowiadania, listy, plany, wywiady

Zadanie było stosunkowo trudne, ale uczniowie wywiązali się z niego dobrze pozostawiając po sobie wartościowe pamiątki. Po dokonaniu podsumowania wyłoniliśmy najlepsze prace, a ich autorzy zostali nagrodzeni dyplomami i książkami.

Serdecznie dziękuję koleżance  uczącej języka polskiego. To właśnie Ona  wskazywała uczniom ich błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne, doradzała w jaki sposób najlepiej opracować wybraną wypowiedź pisemnie.

 

Szymon Fabiszczak

Galeria Zdjęć